Coaching en training ouders

Opvoeden van kinderen is genieten en mooi, echter soms is het ook lastig, kost het veel geduld en energie. Ik hoor dit ook geregeld in gesprekken met ouders terug. Ouders weten het soms niet meer, hebben van alles geprobeerd en zijn soms wanhopig. Tijdens de begeleiding van een kind zijn ouders nauw betrokken, echter soms wil een ouder een laag dieper gaan in zijn rol als opvoeder, zelf meer handvatten of (nog) meer leren over het opvoeden. Ik begeleid dan alleen de ouder(s) zonder het kind. Immers we krijgen overal les en cursus in als het gaat om bijvoorbeeld ons werk maar opvoeden moeten we allemaal maar ‘zomaar’ kunnen.

Oudercoaching en opvoedopstelling

De oudercoaching kan individueel zijn, maar ook met beide ouders. Ik bespreek samen met de ouder(s) waar hun behoefte ligt en samen bepalen we hoe we de coaching vormgeven.

Onderdeel van oudercoaching kan een opstelling zijn. Dit kan in een 1-1 sessie, een zogenaamde opvoedopstelling. In de sessie werken we met vloerankers die staan voor de belangrijke thema's en/of mensen in je vraagstuk. Door hier als ouder op te gaan staan, sta je letterlijk in je verhaal/vraagstuk. Deze krachtige manier van werken geeft heel veel inzicht in verschillende lagen van het vraagstuk; dit gaat verder dan het denken en het verwoorden. Of ik een opvoedopstelling inzet, is maatwerk en bespreek ik altijd met de ouder. Zeker in casussen waar ouders al van alles hebben geprobeerd op gedragsniveau, allerlei tips hebben uitgeprobeerd en dingen hebben opgepakt en bepaalde zaken terug lijken te blijven komen, kan een opvoedopstelling waardevolle inzichten op diepere lagen geven. 

Samen kijken we wat nodig en helpend is om het in het gezin en de individuele leden van het gezin goed te laten gaan. 

Training

Naast individuele begeleiding organiseer ik regelmatig workshops of trainingen aan ouders;

SOS Kinderen en Emoties (3-delige workshop)

Kinderen moeten (vaak) nog leren omgaan met emoties en het is onze taak als ouder en/of opvoeder om ze daarbij te helpen en te ondersteunen. Weet jij soms ook niet meer hoe je nou het beste kunt reageren op al die emoties? Lijkt jouw aanpak alleen maar averechts te werken? Met concrete tips en handvatten kun jij je kind, als ouder, opvoeder of professional, begeleiden in de ontwikkeling naar een zelfstandige volwassene vol zelfvertrouwen. In de workshops zoomen we in op de emoties; blij, boos, bang en bedroefd.

HarTgrondig Opvoeden (6-delige oudertraining)

Naast maatwerkbegeleiding bied ik de training HartGrondig Opvoeden aan. De achterliggende visie bij deze 6-delige training is dat het kind de basis van ons handelen dient te zijn en dat  de relatie met je kind zich verdiept en verbetert wanneer je als opvoeder anders naar je kind leert kijken en luisteren. Je leert als ouders tijdens de lessen (weer) met puurheid, nieuwsgierigheid en warmte naar je kind(eren) kijken en hoe je liefdevol kunt communiceren (ondanks het soms tot wanhoop drijvende gedrag van je kind). Je ontdekt als ouder nieuwe dingen over jezelf in contact met je kind om zo samen te kunnen groeien in jullie relatie.

Tijdens de lessen komen diverse onderwerpen aan bod; ongehoorzaamheid, zeuren, liegen, ruzie. Daarnaast staan we stil bij je rol als opvoeder; wat vind jij/vinden jullie belangrijk in de opvoeding, wat gun je je kind? Dit geeft vaak hele mooie inzichten en doelen voor de toekomst.

Contact over ouderbegeleiding en trainingen

Voor meer informatie over oudercoaching, de verschillende trainingen en workshops kun je contact met me opnemen. We kunnen dan samen bespreken wat het beste bij jou als ouder en je behoefte past.